☺آسمان آبی من☺ با سلام خدمت شما دوستان بازدید کننده قصد من از درست کردن این وبلاگ بالا بردن اطلاعات شما عزیزان در زمینه های مختلف است .... بی صبرانه منتظر نظرات شما بزرگواران هستم .....✿ http://adabeiat.mihanblog.com 2020-07-08T11:56:59+01:00 text/html 2016-06-12T22:01:07+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m داستان زیبای گدای نابینا http://adabeiat.mihanblog.com/post/355 <font class="text4"> <div align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font color="#FF99FF"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><font face="" size="3"><strong>«</strong></font></span></span></span><font color="#000000">داستان زیبای گدای نابینا</font></font></font><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font color="#FF99FF"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><font face="" size="3"><strong>»</strong></font></span></span></span></font><br><font color="#FF99FF">روزی<b> مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو نوشته شده بود: <br>من کور هستم لطفا کمک<img alt="http://www.nagsh.net/images/phocagallery/nature/thumbs/phoca_thumb_l_trees-nagsh-ir-78.jpg" src="http://www.nagsh.net/images/phocagallery/nature/thumbs/phoca_thumb_l_trees-nagsh-ir-78.jpg" align="left" border="0" height="130" hspace="5" vspace="5" width="168"> کنیدروزنامه نگارخلاقی از کنار او می‌گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود.. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن‌روز، روزنامه‌نگار به آن محل برگشت، و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او، خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است؟روزنامه‌نگار جواب داد: <br>چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد.<br>&nbsp;مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می‌شد<br></b></font></font></div><b><br></b><font color="#FF99FF"><b><font face="Mihan-Koodak" size="3">امروز بهار است، ولی من نمی‌توانم آنرا ببینم</font></b></font><font face="Mihan-Koodak"><b><br><font size="3"><font color="#FF99FF">وقتی کارتان را نمی‌توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. خواهید دید بهترین‌ها ممکن خواهد شد</font><br><font color="#FF99FF">. باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.</font><br><font color="#FF99FF">&nbsp;حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است ......... لبخند بزنید. </font><br><br></font></b></font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="3"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2023/39/thumbnail-1343519026.png"><font color="#FF99FF">ا</font>م<font color="#FF99FF">ی</font>د<font color="#FF99FF">و</font>ا<font color="#FF99FF">ر</font>م<font color="#FF99FF"> ا</font>ز <font color="#FF99FF">خ</font>و<font color="#FF99FF">ن</font>د<font color="#FF99FF">ن</font> ا<font color="#FF99FF">ی</font>ن <font color="#FF99FF">د</font>ا<font color="#FF99FF">س</font>ت<font color="#FF99FF">ا</font>ن ل<font color="#FF99FF">ذ</font>ت ب<font color="#FF99FF">ر</font>د<font color="#FF99FF">ه</font> ب<font color="#FF99FF">ا</font>ش<font color="#FF99FF">ی</font>د</font></b></font></font><font class="text4"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="3"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2023/39/thumbnail-1343519026.png"></font></b><br></font></font> text/html 2015-06-20T12:21:41+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m داستانی کوتاه اما پند آموز http://adabeiat.mihanblog.com/post/353 <p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: medium;"><font color="#006600" face="" size="3"><strong><font color="#cc0000">«</font><font color="#ff6666">وعده یك&nbsp;لباس گرم ونرم</font><font color="#cc0000">»&nbsp;</font></strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی</strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>&nbsp;اندک در سرما نگهبانی می داد.</strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font face=""><font color="#990000" size="3"><strong>از او پرسید : آیا سردت نیست؟ </strong></font></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>نگهبان پیر گفت : چرا ای پادشاه اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. </strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>پادشاه گفت : من الان داخل قصر می روم و می گویم یکی از لباس های گرم مرا را برایت بیاورند. </strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد. اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده اش را</strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>&nbsp;فراموش کرد. </strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در حوالی قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی</strong></font></span></span></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>&nbsp;ناخوانا نوشته بود : </strong></font></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>ای پادشاه من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل می کنم اما وعده لباس گرم تو مرا از پای</strong></font></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000" face="" size="3"><strong>&nbsp;درآورد!</strong></font></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font face="Times New Roman"></font></strong></span></span></span></span>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#ff6666" face="Times New Roman"><img width="35" height="36" style="width: 16px; height: 16px;" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2272/1/thumbnail-1342848556.png">امیدوارم از خواندن این داستان زیبا لذت برده باشید..<img width="35" height="36" style="width: 16px; height: 16px;" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2272/1/thumbnail-1342848556.png"></font></strong></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#ff6666" face="Times New Roman"></font></strong></span></span></span></span>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#ff6666" face="Times New Roman"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#ff6666" face="Times New Roman"><img width="35" height="36" style="width: 16px; height: 16px;" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2272/1/thumbnail-1342848556.png"></font></strong></span></span></span></span>بی صبرانه منتظر نظرات شما عزیزان هستم ..<span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#ff6666" face="Times New Roman"><img width="35" height="36" style="width: 16px; height: 16px;" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2272/1/thumbnail-1342848556.png"></font></strong></span></span></span></span></font></strong></span></span></span></span></p> text/html 2013-07-28T21:26:27+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m کیک های خوشمزه ( خیلی خیلی خوشمزه) http://adabeiat.mihanblog.com/post/350 <p> </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><strong><font color="#666666">«</font><font color="#000000">و</font><font color="#666666">اق</font><font color="#000000">عا</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#666666">عال</font><font color="#000000">یه</font><font color="#666666">...</font><font color="#000000">...</font><font color="#666666">» </font></strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Georgia" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><font color="#000000">«</font> <font color="#ff0000"><font color="#666666">حتما</font> </font>برید <font color="#666666">ادامه</font> ی <font color="#666666">مطلب</font> »</font></strong></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font face="Georgia" size="3"><font color="#666666">«</font>نظر <font color="#666666">نشه</font> فراموش <font color="#666666">... </font>لامپ <font color="#666666">اضافی</font> خاموش<font color="#999999">»</font></font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" face="Georgia" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" face="Georgia" size="3"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1281/34/thumbnail-1347451186.png"></font></strong></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2013-07-23T15:33:02+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m ساختما اداری عجیب و غریب در سوئد http://adabeiat.mihanblog.com/post/349 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img width="369" height="409" title="ساختمان اداری عجیب و غریب در سوئد +عکس" style="width: 421px; height: 370px;" alt="ساختمان اداری عجیب و غریب در سوئد +عکس" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/5/1/184246_434.jpg"></p><p>&nbsp;</p> <p><strong><font color="#cc0000" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><img alt="Animated19" src="http://www.emoticonswallpapers.com/avatar/thumb/nice-animals/animated19.gif">&nbsp; بقیه در ادامه مطلب ...</font></strong></p><span style="text-align: center; color: rgb(237, 69, 192); line-height: 16px; font-family: Tahoma;"></span> <p><br><font color="#ff99ff"><br></font><br><br><br>&nbsp;</p> text/html 2013-07-22T15:33:51+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m نتایج دو نظر سنجی http://adabeiat.mihanblog.com/post/348 <P><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT size=3><FONT color=#cc0000>سوال<FONT color=#00cccc> نظر</FONT> سنجی<FONT color=#00cccc>:</FONT>دوست دارید در<FONT color=#00cccc> آینده </FONT>چه کاره بشوید</FONT><FONT color=#00cccc>؟ ( 104 رای )</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 58.97%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 235px; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT><FONT size=2>دندانپزشک </FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;16 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;جراح </FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;14 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;پلیس </FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;4 رای </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;پرستار</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;1 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;متخصص</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;16 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;خانه دار</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;9 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;مهندس </FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;<FONT color=#ff6600>22 رای</FONT></FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;هنوز تصمیم نگرفتم</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #cc6600 2px solid; BORDER-LEFT: #cc6600 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #cc6600 2px solid; BORDER-RIGHT: #cc6600 2px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;21 رای </FONT></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=2><FONT color=#ff6600>از</FONT> کدام <FONT color=#ff6600>کشور</FONT> خوشتان می <FONT color=#ff6600>آید؟ (101 رای)</FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=2><FONT color=#ff6600></P> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 58.96%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 200px; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><FONT color=#000099>&nbsp;<STRONG>ایران </STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;<FONT color=#000099>23 رای</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;فرانسه</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;11 رای</STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;ایتالیا</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;18 رای</STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;آمریکا</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;11 رای</STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;آلمان</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;17 رای</STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;از همه جا</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #66ffff 2px solid; BORDER-LEFT: #66ffff 2px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #66ffff 2px solid; BORDER-RIGHT: #66ffff 2px solid"><STRONG>&nbsp;21 رای</STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P></FONT></FONT></STRONG> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#993399 size=2>ممنون که در نظر سنجی ها شرکت میکنید</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#00cccc size=3 face=Georgia><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> text/html 2013-07-04T12:15:07+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m داستان کوتاه http://adabeiat.mihanblog.com/post/347 <DIV class=title><FONT color=#ff6666 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>دختری کنجکاو میپرسید: ایها الناس عشق یعنی چه؟</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=title><STRONG><FONT size=3 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV class=text><FONT color=#ff0000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>دختری گفت: اولش رویا آخرش بازی است و بازیچه</STRONG></FONT></DIV><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG> <DIV class=text><BR><FONT color=#cc0000>مادرش گفت: عشق یعنی رنج پینه و زخم و تاول کف دست</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#990000>پدرش گفت: بچه ساکت باش بی ادب! این به تو نیامده است</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#660000>رهروی گفت: کوچه ای بن بست</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#ff9966>سالکی گفت: ....</FONT></DIV> <DIV class=text></STRONG></FONT><FONT color=#ff9966 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>راه پر خم و پیچ</STRONG></FONT></DIV><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG> <DIV class=text><BR><FONT color=#ff9900>در کلاس سخن معلم گفت: عین و شین است و قاف، دیگر هیچ</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#ff6600>دلبری گفت: شوخی لوسی است</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#cc6600>تاجری گفت: عشق کیلو چند؟</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#993300>مفلسی گفت: عشق پر کردن شکم خالی زن و فرزند</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#33cc00>شاعری گفت: یک کمی احساس مثل احساس گل به پروانه</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#009900>عاشقی گفت: خانمان سوز است بار سنگین عشق بر شانه</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#006600>شیخ گفتا: گناه بی بخشش</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#003300>واعظی گفت: واژه بی معناست</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#33ccff>زاهدی گفت: طوق شیطان است</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#3366ff>محتسب گفت: منکر عظماست</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#3333ff>قاضی شهر گفت: عشق را فرمود حد هشتاد تازیانه به پشت</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#000099>جاهلی گفت: عشق را عشق است</FONT></DIV> <DIV class=text>&nbsp;</DIV> <DIV class=text><FONT color=#ff99ff>پهلوان گفت: جنگ آهن و مشت</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#cc66cc>رهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آهنگ آن ز دور خوش است</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#cc33cc>دیگری گفت: از آن بپرهیزید یعنی از دور کن بر آتش دست</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#993399>چون که بالا گرفت بحث و جدل توی آن قیل و قال من دیدم</FONT></DIV> <DIV class=text><BR><FONT color=#663366>طفل معصوم با خودش می گفت: من فقط یک سوال پرسیدم!<BR></FONT></DIV></STRONG></FONT><BR> text/html 2013-07-04T11:09:20+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m شیطان میگوید : http://adabeiat.mihanblog.com/post/344 <font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#cc0000" size="4"><strong>شیطان می گوید: </strong></font></font> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><font id="yui_3_7_2_1_1355237147029_3635"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#ff6600" size="4"><strong>1. کسی که اذان را بشنود و به نماز نرود پدر من است</strong></font></font></font></p> <p align="right"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font id="yui_3_7_2_1_1355237147029_3635"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#ffcc33" size="4">2. کسی که اسراف می کند برادر من است </font></strong></font></font></p> <p align="right"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font id="yui_3_7_2_1_1355237147029_3635"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#33cc00" size="4">3. کسی که پیش از امام به رکوع و کسی که بدون بسم الله شروع به نان خوردن می کند اولاد من است</font></strong></font></font></p> <p align="right"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font id="yui_3_7_2_1_1355237147029_3635"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#3366ff" size="4">4. کسی که این گفتار من را به کسی می گوید دشمن من است و کسی که نمیگوید دوست من است.</font></strong></font></font></p> <p align="right"><strong><font face="Georgia" color="#3366ff" size="4">&nbsp;</font></strong></p> <p align="right"><strong><font face="Georgia" color="#33ccff" size="4">منبع:</font></strong></p> <p align="right"><a href="http://www.school-92.blogfa.com/"><font color="#6600cc">http://www.school-92.blogfa.com</font></a><u><font color="#6600cc">/</font></u></p> <p align="right"><a href="http://thems123.mihanblog.com/">http://thems123.mihanblog.com/</a></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><font color="#009900"><strong><font color="#FF6666">نظ</font><font color="#CC0000">را</font><font color="#990000">ی</font><font color="#FF9966"> ش</font><font color="#FF6600">م</font><font color="#CC6600">ا</font> <font color="#993300">م</font><font color="#33CC00">ث</font>ل</strong></font><font color="#009900"><strong><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1360/64/thumbnail-1343044201.png"> <font color="#006600">خو</font><font color="#33CCFF">ش</font><font color="#3366FF">مز</font><font color="#3333FF">ه </font><font color="#000099">اس</font><font color="#000066">ت</font> <font color="#FF99FF">پ</font><font color="#CC33CC">س</font> <font color="#CC33CC">ن</font><font color="#993399">ظ</font><font color="#663366">ر ده</font><font color="#000000">ید!</font></strong></font><font color="#000000"> </font></p> <p align="right">&nbsp;</p> text/html 2013-06-24T18:14:11+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m زرشک این هفته http://adabeiat.mihanblog.com/post/343 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><strong> &nbsp; &nbsp; <font size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff99ff"> !</font></font><font color="#ff99ff">&nbsp;<font color="#cc0000">ز</font><font color="#ff9900">ر</font><font color="#ffcc00">ش</font><font color="#66ff99">ک</font> </font><font color="#ff6666">این</font> <font color="#ff9900">هفته</font> <font color="#ffcc66">تق</font><font color="#33cc00">دیم</font> <font color="#33ccff">می</font><font color="#9999ff">کند<font size="6">!</font></font></strong></font></p> <p><strong><font face="Georgia" color="#9999ff" size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p> <p><font face="Georgia" color="#9999ff" size="6"><strong><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></strong></font><font face="Georgia" color="#9999ff" size="6"><strong><font size="4"><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2023/50/thumbnail-1344392448.png"><font color="#ff9900"> برای</font><font color="#ff9900"> </font><font color="#ffcc00">دیدن</font> <font color="#33cc00">زرشک</font><font color="#33ccff"> به </font>ادامه <font color="#ff6666">مطلب </font><font color="#ff99ff">بروید</font></font></strong></font><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2023/50/thumbnail-1344392448.png"><font face="Georgia" color="#9999ff" size="6"><strong></strong></font><font face="Georgia" color="#9999ff" size="6"><strong></strong></font></p> <p><font face="Georgia" color="#9999ff" size="4"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p> text/html 2013-02-28T15:55:36+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m تصاویر جالب http://adabeiat.mihanblog.com/post/341 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#3333ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 19px; HEIGHT: 24px" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/66/9/thumbnail-1345908574.png" width=41 height=37>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">امروز <FONT color=#ff6666>براتون </FONT>یک عالمه <FONT color=#ff6666>عکس های </FONT>جالب اوردم <FONT color=#ff6666>که لذت </FONT><FONT color=#ff6666><FONT color=#3333ff>کافی رو </FONT>از</FONT><FONT color=#ff6666> اون </FONT>ببرید&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#3333ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" id=irc_mi src="http://www.taknaz.ir/upload/6/0.770412001287039479_dc211039a145cc8c8b6576e657304f2eb336b0cf01eb5830a0b43ac3d566114d19569cd585c2b51ef87a32b8ac2e001f46c516340.jpg" width=435 height=459></P> <P><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" id=irc_mi src="http://www.irannaz.com/user_files/image/13/45.jpg" width=482 height=459></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>بقیه </FONT><FONT color=#ff6666>در </FONT><FONT color=#ff6666>ادامه</FONT><FONT color=#3333ff> مطلب</FONT><FONT color=#ff6666>.....</FONT></FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-02-18T18:35:06+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m تا حالا دقت کردین که .......... http://adabeiat.mihanblog.com/post/336 <P align=right><FONT color=#3333ff size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ff9966>-</FONT><FONT color=#ff6600> دقت کردین همیشه خنده دار ترین موضوعات زمانی به مغزت می رسه که وسط </FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ff6600>&nbsp; مراسم ختم هستی</FONT><FONT color=#ff9966>؟!</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff9966 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#996633>-</FONT><FONT color=#ffcc33> دقت کردین استرسی و رقابتی که واسه انتخاب واحد هست</FONT><FONT color=#996633>...</FONT><FONT color=#ffcc33> واسه</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffcc33>&nbsp;خود قبولی تو&nbsp;دانشگاه نیست</FONT><FONT color=#996633>!</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff9966 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT color=#ff9966 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#9999ff>-</FONT><FONT color=#6600cc> دقت کردین در روز کلی سرب توی هوای تهران رو داریم استنشاق می کنیم</FONT><FONT color=#9999ff>،</FONT><FONT color=#6600cc>بعد </FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#6600cc>میگن سوسیس کالباس نخوریم، سرطان می گیریم</FONT><FONT color=#9999ff>!</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc0000>-</FONT><FONT color=#ff6666> دقت کردین وقتی دعواتون با یکی تمام شد، تازه جواب های خوب به ذهن تون</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ff6666>&nbsp;می رسه</FONT><FONT color=#cc0000>!</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT color=#cc0000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#9999ff>دقت کردین هر معلمی که میومد می گفت شما بدترین کلاسی بودین که تا حالا داشتم</FONT><FONT color=#6600cc>؟</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#6600cc size=3 face=Georgia><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></FONT></STRONG></P> <H5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><FONT color=#ff9900 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">با دختری که میگه "میسیییی" به جای "مرسی" باید درجا قطع رابطه کرد<BR>.<BR>.<BR>.<BR><BR></FONT><SPAN class=text_exposed_show><FONT color=#ff9900 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">.<BR>.</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show><FONT color=#ff9900 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;.<BR>.<BR>.<BR>چون تا بیای براش توضیح بدی که نگو "میسییی" بهت میگه "چلااااااا؟؟"</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H5> <H5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show><FONT color=#ff9900 size=3 face=Georgia></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</H5> <H5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H5> <P align=right><FONT color=#6600cc size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><FONT color=#3366ff size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>هر عضوی در بدن انسان وظیفه مشخصی دارد...وظیفه انگشت کوچک پا این است که..<BR>.<BR>..با لبه دیوار، پایه مبل یا صندلی برخورد کند و اشک ما را در بیاورد !تا سطح کره چشممان پاکیزه<BR></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><FONT color=#3366ff size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>شود!!!وهمانا پاکیزگی وظیفه هر مومن است!!!</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right><FONT color=#3366ff size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></P><FONT color=#3366ff size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show> <H5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><FONT color=#33cc00>تجویز دارو برای شب امتحان<BR><BR>.<BR>.<BR>.</FONT><SPAN class=text_exposed_show><BR><BR><FONT color=#33cc00>سه بسته خاک برات نوشتم هر هشت ساعت می‌ریزی رو سرت!! :|</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></H5> <P><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show><IMG alt="" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/1852/1852661geprdf6b1r.gif" width=446 height=30></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN class=messageBody data-ft="{"><SPAN class=userContent><SPAN class=text_exposed_show></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#6666cc>اگه </FONT><FONT color=#ff9966>نظر</FONT> <FONT color=#ffcc00>ندید </FONT><FONT color=#ff6666>شب م</FONT><FONT color=#33cc00>یام </FONT><FONT color=#ff99ff>تو</FONT> <FONT color=#ff9900>خوابت</FONT><FONT color=#33ccff>ون</FONT></FONT></STRONG> </FONT></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4 face=Georgia>و نظر بدین چون که</FONT></STRONG><A href="http://babol2011.blogfa.com/comments/?blogid=babol2011&amp;postid=151&amp;timezone=12600" target=_blank><FONT color=#ff0000><IMG border=0 src="http://s1.picofile.com/file/7215157739/narat2.gif"></FONT></A></P> text/html 2013-02-09T18:45:22+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m خوک های خیلی کوچولو http://adabeiat.mihanblog.com/post/340 <p><strong><font face="times new roman,times,serif" size="3"></font></strong>&nbsp;</p> <p><strong><font face="times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font face="times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3">سلام امروز <font color="#33ccff">عکس خوک های کوچولو رو براتون آوردم که امیدوارم </font>خوشتون بیاد</font></strong></p><p align="center"><strong><font face="times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3"></font></strong><img alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/15/15289/3/thumbnail-1358856756.png"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font face="times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3"><img id="s0" alt="خوک های مینیاتوری (12 عکس)" src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201205/tpn5179/qkiXlNblpJ.jpg" height="280" width="400"></font></strong></p> <p align="center"><img id="s1" alt="خوک های مینیاتوری (12 عکس)" src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201205/tpn5179/K2SMwbW4uT.jpg" height="279" width="400"></p> <p align="center"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3">دیگه <font color="#33ccff">نگران</font> نباشید </font></strong></p> <p align="center"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3366ff" size="3">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif">&nbsp;مثل <font color="#33ccff">مطلب قبلی سر کاری </font>نیست <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></strong></p> text/html 2013-02-07T11:31:17+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m شخصیت های کارتونی http://adabeiat.mihanblog.com/post/339 <P align=center><STRONG><FONT size=4><FONT face=Georgia><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=4><FONT face=Georgia><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=4><FONT face=Georgia><FONT color=#ff0000>&nbsp;<IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/649/1/thumbnail-1345027106.png" width=21 height=26>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;س</FONT><FONT color=#ff9900>لا</FONT><FONT color=#ffcc66>م </FONT><FONT color=#33cc00>د</FONT><FONT color=#33ccff>و</FONT><FONT color=#9999ff>س</FONT><FONT color=#ff99ff>تا</FONT><FONT color=#ff6666>ی</FONT> <FONT color=#ff9966>ع</FONT><FONT color=#ffcc66>ز</FONT><FONT color=#33cc00>ی</FONT><FONT color=#3366ff>ز</FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT color=#cc0000><STRONG><FONT size=4 face=Georgia>!&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></STRONG><IMG style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 25px" alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/649/1/thumbnail-1345027106.png" width=28 height=20></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#000000 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT size=4><FONT color=#ff0000>امر</FONT><FONT color=#ff9900>وز</FONT><FONT color=#ffcc00> یک </FONT><FONT color=#33cc00>عا</FONT><FONT color=#33ccff>لمه</FONT> <FONT color=#9999ff>عک</FONT><FONT color=#ff99ff>س</FONT><FONT color=#ff99ff> از</FONT> <FONT color=#ff6666>شخ</FONT><FONT color=#ff9966>صیت</FONT> <FONT color=#ffcc00>های</FONT> <FONT color=#33cc00>کارتو</FONT><FONT color=#3366ff>نی</FONT> <FONT color=#cc0000>خو</FONT><FONT color=#ff9900>شگل </FONT><FONT color=#ffcc00>رو</FONT> <FONT color=#33cc00>آو</FONT><FONT color=#00cccc>ردم </FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#000000 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT size=4><FONT color=#ff0000>حت</FONT><FONT color=#ff9900>ما</FONT> <FONT color=#ffcc00>دی</FONT><FONT color=#33cc00>دن </FONT><FONT color=#00cccc>کنید </FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#00cccc size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P><FONT color=#000000 face=Georgia><STRONG><FONT size=4><FONT color=#9999ff> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#3366ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT color=#ff0000>یاد</FONT><FONT color=#ff9966>تون</FONT><FONT color=#ffcc00> نره</FONT><FONT color=#33cc00> نظر</FONT><FONT color=#ff99ff> بدین</FONT>.</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#3366ff face=Georgia></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT color=#9999ff>پس</FONT> <FONT color=#ff9900>خیالم</FONT><FONT color=#ff6666> راحت </FONT><FONT color=#33ccff>دیگه؟</FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#6600cc face=Georgia></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc33cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT color=#ff99ff>.باشه </FONT>پ<FONT color=#ff6666>س</FONT> <FONT color=#33ccff>بای</FONT> <FONT color=#9999ff>بای</FONT> <FONT color=#33cc00>تا پست </FONT><FONT color=#ffcc00>بعدی.</FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center></FONT></FONT></STRONG></FONT><A href="http://girl-girl2012.blogfa.com/" target=_blank><IMG style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 172px" border=0 alt="آیکون های من و عروسکم " src="http://img.neeerd.com/32077/32077-1-el-es-bob-esponjaaaa--9834.jpg" width=100 height=100></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>بق</FONT><FONT color=#ff9966>یه</FONT><FONT color=#ffcc00> در </FONT><FONT color=#33cc00>ادا</FONT><FONT color=#33ccff>مه ی</FONT> <FONT color=#ff99ff>مط</FONT><FONT color=#9999ff>لب..</FONT></FONT></STRONG></P> text/html 2013-02-06T14:33:05+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m عالیییییی http://adabeiat.mihanblog.com/post/337 <P align=center><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><FONT color=#ff0000>«</FONT><FONT color=#000000>و</FONT><FONT color=#ff0000>اق</FONT><FONT color=#000000>عا</FONT><FONT color=#33cc00> </FONT><FONT color=#ff0000>عال</FONT><FONT color=#000000>یه</FONT><FONT color=#000000>...</FONT><FONT color=#ff0000>...</FONT><FONT color=#000000>» </FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#000000>«</FONT> <FONT color=#ff0000>حتما </FONT>برید <FONT color=#ff0000>ادامه</FONT> ی <FONT color=#ff0000>مطلب</FONT> »</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Georgia><FONT color=#ff0000>«</FONT>نظر <FONT color=#ff0000>نشه</FONT> فراموش <FONT color=#ff0000>...</FONT> لامپ <FONT color=#ff0000>اضافی</FONT> خاموش<FONT color=#ff0000>»</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"><IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/17/17063/33/thumbnail-1357829880.png"></P> text/html 2013-02-04T14:14:43+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m مناجات کامپیوتر با خدا http://adabeiat.mihanblog.com/post/335 <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#00cccc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">!مناجات کامپیوتر باخدا!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">ای خدا Hard دلم Format مکن</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">Field من را خالی از برکت مکن</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffcc33 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">Option غم را خدایا On مکن</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#33cc00 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">File اشکم را خدایا Run مکن</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#3366ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">Delete کن شاخه های غصه را</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">سردی و افسردگی را ، هر سه را&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#cc33cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">Jumper </FONT><A title=" سایت جک و خنده " href="http://jok20.blogsky.com/"><FONT color=#cc33cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">شادی</FONT></A><FONT color=#cc33cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"> بیا تا Set کنیم</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6666 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">سیستم اندوه را Reset کنیم</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ff9900 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">نام تو Password درهای بهشت</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">آدرس Email سایت سرنوشت</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#33cc00 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">تا نیفتد Bug در اندیشه مان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#33ccff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">تا که ویروسی نگردد ریشه مان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#9999ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">ای خدا از بهر ما ایمن فرست</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff99ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">بهر </FONT><A title=" جوک و اس ام اس باحال " href="http://www.sms-2009.mihanblog.com/"><FONT color=#ff99ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">دل</FONT></A><FONT color=#ff99ff size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"> های پرآتش Fan فرست</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#666666 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">ای خدا حرف دلم با کی زنم</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">Help می خواهم که F1 می زنم!</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc6600 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc0000>!هرگز </FONT><FONT color=#ff6600>نشه</FONT> <FONT color=#33cc00>نظر</FONT><FONT color=#3366ff> دهی </FONT><FONT color=#cc33cc>فراموش</FONT><FONT color=#cc33cc>!</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/mond01.gif"></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2013-02-01T09:14:52+01:00 adabeiat.mihanblog.com miss.m شیرینی های کریسمس مینیاتوری http://adabeiat.mihanblog.com/post/333 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=4><FONT color=#ff6666>&nbsp;<IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/23/23334/3/thumbnail-1357725064.png">&nbsp; </FONT><FONT face=Georgia><FONT color=#ff6666><FONT color=#ff6666>!</FONT>؟<FONT color=#ff9966>کی </FONT><FONT color=#ffcc66>میخواد</FONT> <FONT color=#33ff33>این </FONT><FONT color=#33ccff>رو</FONT> </FONT><FONT color=#ff99ff>بخوره</FONT><FONT color=#9999ff>؟!<IMG alt="" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/23/23334/3/thumbnail-1357725064.png"></FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#9999ff size=4 face=Georgia></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#9999ff size=4 face=Georgia>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#cc0000 size=5>(<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></FONT><FONT color=#ff6600>منتظر </FONT><FONT color=#ffcc33>نظرای</FONT><FONT color=#33cc00> قشنگتون&nbsp;</FONT><FONT color=#3366ff>هستما</FONT><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><FONT color=#6600cc size=5>)</FONT></FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 266px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 260px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201112/tpn4618/MFAqPN4uZ0.jpg" width=400 height=385></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG><FONT size=4><FONT face=Georgia><FONT color=#ff0000>(</FONT><FONT color=#ff9900>بقیه</FONT> <FONT color=#ffcc66>عکس</FONT><FONT color=#999900> های</FONT><FONT color=#33cc00> ناز </FONT><FONT color=#66cccc>در</FONT><FONT color=#33ccff> ادامه </FONT><FONT color=#6666cc>مطلب</FONT><FONT color=#cc66cc>)</FONT></FONT></FONT></STRONG></P>